Tên CÔNG TY TNHH LOBTEX
Địa chỉ (Văn phòng chính) : 12-8 Shijo-cho, thành phố Higashi-Osaka, Osaka Nhật Bản
Thành lập năm 1888
Công ty thành lập trên Ngày 12 tháng 8 năm 1923
Cổ phiếu được liệt kê trên Thị trường giao dịch chứng khoán thứ hai Tokyo
Kinh doanh : Dụng cụ làm việc, dụng cụ buộc chặt, ốc vít công nghiệp
Bán và sản xuất dụng cụ điện, dụng cụ thủy lực, dụng cụ cắt

Tất cả sản phẩm Liên hệ Đăng kí đại lý